czwartek, 9 stycznia 2014

Podziękowania

W imieniu uczniów i nauczycieli klasy IV serdecznie dziękujemy Fundacji "Oświata Polska za Granicą" za przesłane nam podręczników do języka polskiego i historii, które dotarły dziś do siedziby Polskiej Ludoteki Rodzinnej.

sobota, 4 stycznia 2014

Informacje bieżące - zakończenie I semestru 2013/14

Uprzejmie informujemy, że w styczniu 2014 roku nauczyciele poszczególnych przedmiotów dokonają oceny semestralnej osiągnięć uczniów:
- w klasach I-III - ocena opisowa z edukacji polonistycznej
- w klasie IV - ocena w skali od 1 do 6 z języka polskiego, historii i geografii.

W dniu 25 stycznia w bibliotece odbędą się zebrania z nauczycielami:

- klasa I - mgr Joanna Oborzynska - 18.15
- klasa II i III - mgr Anna Katarzyna Maciejko - 17.30
- klasa IV - mgr Agnieszka Kluzek - 16.30.

Rada Pedagogiczna personelu dydaktycznego Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto odbędzie się w dniu 25 stycznia o godzinie 14.30 w siedzibie Ludoteki.