piątek, 11 listopada 2011

Obchody Roku Miłosza


 DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI 


"Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej"W sobotę, 5 listopada 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się Dziecięcy Konkurs Recytatorski zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza. Na konkurs zatytułowany „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej” każdy z uczestników przygotował jeden wiersz w języku polskim o tematyce wiejskiej wybranego polskiego poety. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: I kategoria 5-latków, II kategoria 6-latków i III kategoria 7-latków. W konkursie wzięło udział 12 dzieci. 
Od lewej: B.Lenart, E.Nowokuńska,
K.Koler, J.Jakubas
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i nad wyłonieniem spośród uczestników laureatów  czuwała komisja złożona z: Barbary Lenart - restauratora zabytków, Jadwigi Jakubas - malarki , Kariny Koler - nauczyciela języka polskiego i Edyty Nowokuńskiej - prezesa zaprzyjaźnionego Związku Polaków w Trentino.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów
Roku Miłosza

Konkurs rozpoczął się o godzinie 18.00 przemówieniem powitalnym Barbary Czyżewskiej, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko – Polskiego w Veneto.                                                                                                 
Po wprowadzeniu uczestników wieczoru w symbolikę i znaczenie tematyki konkursu jakim było piękno krajobrazów wsi polskiej w utworach literackich, prowadzący konkurs, Bernardeta Janiszewska i Anna Maciejko, przedstawily kryteria oceny uczestników. Recytację rozpoczęły dzieci z I grupy wiekowej, następnie kolejno z pozostałych grup. Po zakończeniu recytacji, dzieci wraz z rodzicami, zaproszone zostały do obejrzenia wystawy prac plastycznych nadesłanych przez szkoły i przedszkola polonijne z całego świata, biorących udział w zorganizowanym przez Polską Ludotekę Rodzinną, Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Życie na wsi inspirowane poezją Miłosza”. Rodzice zostali zachęceni do oddania głosów na wybrane przez nich prace a w tym samym czasie komisja udała się na naradę o wyłonienie laureatów konkursu. Po krótkiej przerwie na poczęstunek ogłoszone zostały wyniki konkursu. Laureatami poszczególnych grup wiekowych zostali:
Laureaci i uczestnicy Konkursu
z Jurorami i wychowawcą kl. II

 I kategoria wiekowa do lat 5
1. Elena (Vicenza), 2. Daniel (Vicenza), 3. Isabella (Padova). 
II kategoria 6 lat
1. Mikołaj (Vicenza), 2. Irene (Padova).
III  kategoria 7 lat 
1. Zoe (Verona), 2. Kinga (Verona), 3. Elena (Padova). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i kalendarze specjalnie przygotowane na tę właśnie okazję   ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Na zakończenie imprezy odsłonięto i zaprezentowano obraz malarki Jadwigi Jakubas, namalowany  na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Przypowieść o maku”, którego licytacja odbędzie się 11 grudnia podaczas spotkania świątecznego Ludoteki. Organizatorzy konkursu podziękowali jurorom wręczając im pamiątkowe kalendarze i kubki z logo Ludoteki oraz słodycze. 

Jadwiga Jakubas, malarka, prezentuje obraz, który 11 grudnia
zostanie wystawiony na aukcji w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Konkurs przygotowały i poprowadziły:
Bernardeta Janiszewska 
Anna Maciejko

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 
"Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza"

W związku z obchodami Roku Miłosza, w dniu 5 lisopada 2011 r. w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się finał konkursu plastycznego pt.: „Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza”.
W konkursie wzięło udział 110 prac nadesłanych przez 25 szkoły z 8 krajów (Polska, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Stany Zjednoczone, Belgia, Irlandia i Włochy). Niestety wiele prac doszło już po terminie, uczestnikom spotkań Polskiej Ludoteki zostaną przedstawione w galerii podczas spotkania świątecznego 11 grudnia, a do szkół zostaną wysłane pamiątkowe dyplomy. Niestety, poczta włoska zawiodła nas nie pierwszy, ale miejmy  nadzieję, ostatni raz.
Jurorki: E.Nowokuńska, B.Lenart,
Organizatroka: J.Lampart
Jurorki: J.Jakubas, K. Koler 

Jury w składzie: Edyta Nowokuńska- prezes Zwiazku Polaków w Trentino, choreograf taneczny, Barbara Lenart- artysta plastyk, konserwator sztuki, Jadwiga Jakubas- artysta malarz, Karina Koler- nauczyciel polonista, miało niezły orzech do zgryzienia, ponieważ większość prac było wykonanych na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Po burzliwych obradach, jury zadecydowało tak:I kategoria - 5 lat
I-                   Nicolas Przybek z Przedszkola w Mielcu (Polska) za ilustrację do wiersza „Ganek”
II-                Wiktor Fąfara z Przedszkola w Rajbrot (Polska) – „Ganek”
III-             Roksana Opałacz z Przedszkola w Mielcu (Polska) - „W Szetejniach”

Nagroda publiczności dla Eleny Gotter z Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici we Włoszech -  „Ganek”

II kategoria 6-7 lat
I-                   Gabriela Homarowicz lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) za ilustrację do wiersza „Słońce”
II-                Lidia Janik lat 6 z Niepublicznej Szkoły Źrodełko w Krakowie (Polska)- „Traktat Poetycki”
III-             Wojciech Karatysz lat 7 z Polskiej Szkoły w Galway (Irlandia) -  „Traktat poetycki”

Nagroda publiczności dla Mikołaja Tosetto z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) za ilustrację do wiersza „Droga”

Wyróżnienia specjalne od „Accademia dei Rampanti”:
  1. Konrad Dryło lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) - „Słońce”
  2. Ines Iadadi lat 7 z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) - „W Szetejniach”

III kategoria do 10 lat
I-                   Ilona Burek lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli (Belgia) - „Traktat Poetycki”
II-                Emilia Białek lat 9 z Kółka Plastycznego „Poprostu Artyści” w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) -  „W Szetejniach”
III-             Rafał Milewski lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Sztokholmie (Szwecja) - „Traktat Poetycki”

Nagroda publiczności dla Jana Zardzewiały ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzyniu (Polska) za ilustrację do wiersza „Droga”.

Specjalnie na tą okazję, Jadwiga Jakubas, artysta malarz, wykonała obraz do wiersza „Przypowieść o ziarnku maku”, który w 11 grudnia bieżącego roku zostanie wystawiony na aukcję. Jak zaznaczyła autorka, chciała by obraz przedstawiał fragment twórczości Miłosza widziany oczami dziecka. Stąd zaobserwować można mocne kolory i specyfikę.

Oficjalne odkrycie obrazu przez artystkę Jadwigę Jakubas
Nagrody wraz z dyplomami oraz Albumem Prac stworzonym specjalnie na tą okazję przez Agnieszkę Szambelan zostaną wysłane pocztą w II połowie grudnia.

Konkurs przygotowała i poprowadziła:
Joanna Ewa Lampart

Konkursy zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnemu RP w Mediolanie.
„Zadanie częściowo realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

poniedziałek, 18 lipca 2011

Witamy na oficjalnej stronie Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto

Polonijna Szkoła Podstawowa to część projektu Polskiej Ludoteki Rodzinnej realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Veneto, stworzonego z myślą o dzieciach, które uczęszczały na spotkania Ludoteki w wieku przedszkolnym, a dla których nie mieliśmy alternatywy po wejściu w wiek szkolny.

Kto może zostać uczniem Szkoły
Uczniem naszej szkoły może zostać każde dziecko, dla którego rodziców ważnym elementem jego rozwoju jest kontakt z językiem i kulturą polską.

Jak zapisać dziecko do Szkoły
Rodzic lub prawny opiekun dziecka składa podanie do Koordynatora Polskiej Ludoteki Rodzinnej, które zostaje rozpatrzone przez Radę Pedagogiczną.


Jakie są kryteria przyjęć do Szkoły
Dziecko musi posiadać znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie klasy, do której składa podanie, by móc czynnie uczestniczyć od początku w lekcjach. Musi spełniać kryterium wieku do odpowiedniej klasy.

Jeśli dziecko nie mówi po polsku
Na początek proponujemy zajęcia do realizacji w domu z rodzicem, by oswoić dziecko z językiem. W miarę postępów i po rozmowie kwalifikacyjnej z nauczycielem, dziecko może rozpocząć naukę w Szkole.

Czy dziecko otrzymuje świadectwo
Nasza Szkoła wydaje własne świadectwa z oceną opisową. Nasze świadectwo nie upoważnia do zapisania dziecka do następnej klasy w szkole w Polsce w razie powrotu, a jedynie pozwala dyrekcji i nauczycielowi w polskiej szkole na poznanie zasobu wiedzy dziecka. KAŻDE POLSKIE DZIECKO POWRACAJĄCE Z ZAGRANICY ZOSTAJE ZAKWALIFIKOWANE DO POLSKIEJ SZKOŁY NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA SZKOŁY OBOWIĄZKOWEJ Z KRAJU, W KTÓRYM OSTATNIO MIESZKAŁO.


Czy uczeń naszej Szkoły musi chodzić do włoskiej szkoły
Tak! Obowiązek szkolny dziecko spełnia uczęszczając do włoskiej szkoły. Nasza Szkoła oferuje zajęcia wspierające jego edukację w zakresie języka polskiego, polskiej kultury i tradycji, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Uczestnictwo w zajęciach w naszej Szkole nie zwalnia dziecka z zajęć w szkole włoskiej...

sobota, 16 lipca 2011

Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2011/12 odbędzie się w dniu 10 września 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej, na Via Roma 42, w Campiglia dei Berici Vi. Zapraszamy na godzinę 16.00. Po oficjalnych uroczystościach odbędą się pierwsze lekcje.Wszystkich wielbicieli polskiej kultury zapraszamy na koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Jakuba Tchorzewskiego, który odbędzie się o godzinie 21.00 w Teatro Parrochiale w Campiglia dei Berici. Wstęp wolny.
 Inicjatywa jest wspierana przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i częściowo finansowana ze środków pozyskanych ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Projekt Polonijna Szkoła Podstawowa w Veneto jest wspierany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

sobota, 11 czerwca 2011

Najważniejsze wydarzenia w życiu szkoły w roku szkolnym 2010/2011

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 


We wrześniu 2010 roku, w obecności Pani Ewy Słaby, Konsula RP z Mediolanu, rozpoczęliśmy pierwszy rok szkolny w Polonijnej Szkole Podstawowej w Veneto. Pierwsza klasa liczyła 7 uczennic. Podczas uroczystości wystąpiła polska sopranistka Dominika Zamara.

Warsztaty wokalno-muzyczne "Zabawy z Fryderykiem"


Na przełomie listopada i grudnia naszą szkołę odwiedzili polscy artyści mieszkający we Włoszech. Jakub Tchorzewski, pianista, poprowadził z nami część muzyczną warsztatów, Dominika Zamara, sopranistka, pracowała z nami nad wokalną stroną warsztatów. Poznaliśmy polskie melodie z twórczości Chopina, a dla naszych rodziców i młodszych kolegów, wspólnie z artystami, zatańczyliśmy i wykonaliśmy pieśń "Gdybym ja była..." Dziękujemy pani Dominice i panu Jakubowi za odwiedziny i ich mini koncerty, wykonane specjalnie dla nas.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Mój Przyjaciel Miś"


Po raz drugi uczestniczyliśmy w sympatycznym konkursie, organizowanym przez polskie przedszkole w Syryni. Tym razem wyrózniona została nasza uczennica Chantal.

Boże Narodzenie

Choć nie każdy z nas wierzy w świętego Mikołaja, to jednak wszyscy jednakowo ucieszyliśmy się z jego przybycia i z paczek jakie nam podarował. I tym razem nie zabrakło artystów w naszej Szkole! Kolędy z nami i dla nas śpiewała Dominika Zamara, a na wielu różnych instrumentach grała Krysia Misiukiewicz.

Biesiada Wielkanocna


Niepowtarzalna okazja dla każdego, by choć w niewielkim stopniu poznać polskie tradycje wielkanocne. Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Veneto we współpracy ze Związkiem Polaków w Trentino zorganizowały Biasiadę Wielkanocną - bogate w atrakcje, wielopokoleniowe spotkanie Polonii o zróżnicowanym pochodzeniu i tradycjach, czego dowodem były choćby najróżniejsze ciasta wielkanocne o polskim rodowodzie. Polonijna grupa folklorystyczna "Jawor" z Trentino zaprezentowała tańce regionalne i narodowe w strojach lubelskich i krakowskich. Poznaliśmy tajniki zdobienia jaj wielkanocnych za pomocą ciepłego wosku.

Konkurs wiedzy o Polsce
Po kilkimiesięcznej nauce w naszej szkole, nasza wychowawczyni, mgr Joanna Lampart zorganizowała nam konkurs z nagrodami dotyczący wiedzy o Polsce. Doskonały sposób, by zweryfikować postępy w naszej nauce!

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2010/2011


Występ pierwszoklasistek
11 czerwca 2011 roku uroczyście zakończyliśmy pierwszy rok nauki w naszej szkole. Każda z nas, a było nas na koniec roku osiem uczennic, odebrała z rąk Konsula Generalnego RP w Mediolanie Pana Krzysztofa Strzałki, świadectwa promujące nas do drugiej klasy oraz upominki książkowe. Upominki ufundowali nam również nasi rodzice. A my, pod kierunkiem mgr Joanny Lampart, przedstawiłyśmy zebranym poezje i pieśni obrazujące polskie krajobrazy. 

    
Konsul Generalny RP w Mediolanie, przedstawiciele Fundacji Cav. Chiericati, uczennice i dzieci uczestniczące w zajęciach Ludoteki z rodzicami, personel pedagogiczny Ludoteki
Życzymy udanych wakacji!

Nasza inicjatywa jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i wspierana przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.
„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”