sobota, 6 listopada 2021

TABLET GRAFICZNY

      Dzisiaj uczyliśmy się obsułgi urządzeń.
Czytaliśmy instrukcję obsułgi tabletu graficznego i rysowaliśmy na nim.
k

Opowiadaliśmy sobie jak go można wykorzystać.
M.C.