poniedziałek, 18 lipca 2011

Witamy na oficjalnej stronie Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto

Polonijna Szkoła Podstawowa to część projektu Polskiej Ludoteki Rodzinnej realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Veneto, stworzonego z myślą o dzieciach, które uczęszczały na spotkania Ludoteki w wieku przedszkolnym, a dla których nie mieliśmy alternatywy po wejściu w wiek szkolny.

Kto może zostać uczniem Szkoły
Uczniem naszej szkoły może zostać każde dziecko, dla którego rodziców ważnym elementem jego rozwoju jest kontakt z językiem i kulturą polską.

Jak zapisać dziecko do Szkoły
Rodzic lub prawny opiekun dziecka składa podanie do Koordynatora Polskiej Ludoteki Rodzinnej, które zostaje rozpatrzone przez Radę Pedagogiczną.


Jakie są kryteria przyjęć do Szkoły
Dziecko musi posiadać znajomość języka polskiego na odpowiednim poziomie klasy, do której składa podanie, by móc czynnie uczestniczyć od początku w lekcjach. Musi spełniać kryterium wieku do odpowiedniej klasy.

Jeśli dziecko nie mówi po polsku
Na początek proponujemy zajęcia do realizacji w domu z rodzicem, by oswoić dziecko z językiem. W miarę postępów i po rozmowie kwalifikacyjnej z nauczycielem, dziecko może rozpocząć naukę w Szkole.

Czy dziecko otrzymuje świadectwo
Nasza Szkoła wydaje własne świadectwa z oceną opisową. Nasze świadectwo nie upoważnia do zapisania dziecka do następnej klasy w szkole w Polsce w razie powrotu, a jedynie pozwala dyrekcji i nauczycielowi w polskiej szkole na poznanie zasobu wiedzy dziecka. KAŻDE POLSKIE DZIECKO POWRACAJĄCE Z ZAGRANICY ZOSTAJE ZAKWALIFIKOWANE DO POLSKIEJ SZKOŁY NA PODSTAWIE ŚWIADECTWA SZKOŁY OBOWIĄZKOWEJ Z KRAJU, W KTÓRYM OSTATNIO MIESZKAŁO.


Czy uczeń naszej Szkoły musi chodzić do włoskiej szkoły
Tak! Obowiązek szkolny dziecko spełnia uczęszczając do włoskiej szkoły. Nasza Szkoła oferuje zajęcia wspierające jego edukację w zakresie języka polskiego, polskiej kultury i tradycji, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie. Uczestnictwo w zajęciach w naszej Szkole nie zwalnia dziecka z zajęć w szkole włoskiej...

sobota, 16 lipca 2011

Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2011/12 odbędzie się w dniu 10 września 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej, na Via Roma 42, w Campiglia dei Berici Vi. Zapraszamy na godzinę 16.00. Po oficjalnych uroczystościach odbędą się pierwsze lekcje.Wszystkich wielbicieli polskiej kultury zapraszamy na koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Jakuba Tchorzewskiego, który odbędzie się o godzinie 21.00 w Teatro Parrochiale w Campiglia dei Berici. Wstęp wolny.
 Inicjatywa jest wspierana przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i częściowo finansowana ze środków pozyskanych ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Projekt Polonijna Szkoła Podstawowa w Veneto jest wspierany przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”