środa, 29 października 2014

Skąd ty jestes? - twórcze spotkania z najlepszymi książkami dla dzieci - Stowarzyszenie Twórców i Kultury i Sztuki "Kamienica 56" w ŁodziSzkolenia i konferencje dla nauczycieli w roku szkolnym

Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz innych, realizując projekty, z których nie tylko członkowie Ludoteki czerpią korzysci. Po ogromnym sukcesie zeszłorocznego projektu "Witamy Panie Julianie" zrealizowanym wg naszego pomysłu w 10 placówkach edukacyjnych z 6 krajów Europy, w tym roku postanowilismy kontynuować nasze działania, kierując je nie tylko do dzieci, ale i do nauczających.

W dniach od 5 do 7 wrzesnia 2014, wraz z Sobotnią Szkołą Kultury i Języka Polskiego przy wsparciu Stowarzyszenia Wspólnota Polska zrealizowalismy I Konferencję Nauczycieli Polonijnych we Włoszech, pierwszą taką inicjatywę, w której wzięły udział zarówno placówki edukacyjne społeczne jak i szkolne punkty konsultacyjne. Efektem realizacji projektu był kolejny projekt: powołanie Rady Oswiaty Polonijnej we Włoszech w dniu 26 października 2014 r. w Neapolu, podczas warsztatów metodycznych dla nauczycieli.


W dniach 19 i 20 października w Rzymie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej z Rzymu przy wsparciu finansowym ze srodków polonijnych MSZ otrzymanych z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie i z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie zorganizowalismy międzynarodową konferencję dla nauczycieli pracujących z dziećmi dwu- i wielojęzycznych pt.: "Dziecko dwujęzyczne - skarb czy problem?" z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów w dziedzinie dwujęzycznosci i tożsamosci kulturowej. W konferencji wzięli udział nauczyciele z Włoch, Francji, Belgii, Austrii, Holandii i Węgier oraz Grecji, ze szkół społecznych i szkolnych punktów konsultacyjnych.


W obu konferencjach udział wzięły nasze nauczycielki, a podczas powoływania Rady Oswiaty Polonijnej we Włoszech reprezentowała nas Viceprezes Stowarzyszenia, Agata Maria Jankowska.