czwartek, 14 maja 2015

Zapraszamy na Dzień Dziecka
Siete invitati alla Festa dei Bambini
Projekt “Mali Bohaterowie - małe dziecko wielki człowiek zostanie zrealizowany przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie i współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.             
Progetto "I Piccoli Eroi - bambino piccolo grande uomo" verra' realizzato in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e co-finanziato dai fondi per le Comunità Polacche del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz