piątek, 11 listopada 2011

Obchody Roku Miłosza


 DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI 


"Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej"W sobotę, 5 listopada 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się Dziecięcy Konkurs Recytatorski zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza. Na konkurs zatytułowany „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej” każdy z uczestników przygotował jeden wiersz w języku polskim o tematyce wiejskiej wybranego polskiego poety. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: I kategoria 5-latków, II kategoria 6-latków i III kategoria 7-latków. W konkursie wzięło udział 12 dzieci. 
Od lewej: B.Lenart, E.Nowokuńska,
K.Koler, J.Jakubas
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i nad wyłonieniem spośród uczestników laureatów  czuwała komisja złożona z: Barbary Lenart - restauratora zabytków, Jadwigi Jakubas - malarki , Kariny Koler - nauczyciela języka polskiego i Edyty Nowokuńskiej - prezesa zaprzyjaźnionego Związku Polaków w Trentino.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów
Roku Miłosza

Konkurs rozpoczął się o godzinie 18.00 przemówieniem powitalnym Barbary Czyżewskiej, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko – Polskiego w Veneto.                                                                                                 
Po wprowadzeniu uczestników wieczoru w symbolikę i znaczenie tematyki konkursu jakim było piękno krajobrazów wsi polskiej w utworach literackich, prowadzący konkurs, Bernardeta Janiszewska i Anna Maciejko, przedstawily kryteria oceny uczestników. Recytację rozpoczęły dzieci z I grupy wiekowej, następnie kolejno z pozostałych grup. Po zakończeniu recytacji, dzieci wraz z rodzicami, zaproszone zostały do obejrzenia wystawy prac plastycznych nadesłanych przez szkoły i przedszkola polonijne z całego świata, biorących udział w zorganizowanym przez Polską Ludotekę Rodzinną, Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Życie na wsi inspirowane poezją Miłosza”. Rodzice zostali zachęceni do oddania głosów na wybrane przez nich prace a w tym samym czasie komisja udała się na naradę o wyłonienie laureatów konkursu. Po krótkiej przerwie na poczęstunek ogłoszone zostały wyniki konkursu. Laureatami poszczególnych grup wiekowych zostali:
Laureaci i uczestnicy Konkursu
z Jurorami i wychowawcą kl. II

 I kategoria wiekowa do lat 5
1. Elena (Vicenza), 2. Daniel (Vicenza), 3. Isabella (Padova). 
II kategoria 6 lat
1. Mikołaj (Vicenza), 2. Irene (Padova).
III  kategoria 7 lat 
1. Zoe (Verona), 2. Kinga (Verona), 3. Elena (Padova). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i kalendarze specjalnie przygotowane na tę właśnie okazję   ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Na zakończenie imprezy odsłonięto i zaprezentowano obraz malarki Jadwigi Jakubas, namalowany  na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Przypowieść o maku”, którego licytacja odbędzie się 11 grudnia podaczas spotkania świątecznego Ludoteki. Organizatorzy konkursu podziękowali jurorom wręczając im pamiątkowe kalendarze i kubki z logo Ludoteki oraz słodycze. 

Jadwiga Jakubas, malarka, prezentuje obraz, który 11 grudnia
zostanie wystawiony na aukcji w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Konkurs przygotowały i poprowadziły:
Bernardeta Janiszewska 
Anna Maciejko

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 
"Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza"

W związku z obchodami Roku Miłosza, w dniu 5 lisopada 2011 r. w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się finał konkursu plastycznego pt.: „Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza”.
W konkursie wzięło udział 110 prac nadesłanych przez 25 szkoły z 8 krajów (Polska, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Stany Zjednoczone, Belgia, Irlandia i Włochy). Niestety wiele prac doszło już po terminie, uczestnikom spotkań Polskiej Ludoteki zostaną przedstawione w galerii podczas spotkania świątecznego 11 grudnia, a do szkół zostaną wysłane pamiątkowe dyplomy. Niestety, poczta włoska zawiodła nas nie pierwszy, ale miejmy  nadzieję, ostatni raz.
Jurorki: E.Nowokuńska, B.Lenart,
Organizatroka: J.Lampart
Jurorki: J.Jakubas, K. Koler 

Jury w składzie: Edyta Nowokuńska- prezes Zwiazku Polaków w Trentino, choreograf taneczny, Barbara Lenart- artysta plastyk, konserwator sztuki, Jadwiga Jakubas- artysta malarz, Karina Koler- nauczyciel polonista, miało niezły orzech do zgryzienia, ponieważ większość prac było wykonanych na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Po burzliwych obradach, jury zadecydowało tak:I kategoria - 5 lat
I-                   Nicolas Przybek z Przedszkola w Mielcu (Polska) za ilustrację do wiersza „Ganek”
II-                Wiktor Fąfara z Przedszkola w Rajbrot (Polska) – „Ganek”
III-             Roksana Opałacz z Przedszkola w Mielcu (Polska) - „W Szetejniach”

Nagroda publiczności dla Eleny Gotter z Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici we Włoszech -  „Ganek”

II kategoria 6-7 lat
I-                   Gabriela Homarowicz lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) za ilustrację do wiersza „Słońce”
II-                Lidia Janik lat 6 z Niepublicznej Szkoły Źrodełko w Krakowie (Polska)- „Traktat Poetycki”
III-             Wojciech Karatysz lat 7 z Polskiej Szkoły w Galway (Irlandia) -  „Traktat poetycki”

Nagroda publiczności dla Mikołaja Tosetto z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) za ilustrację do wiersza „Droga”

Wyróżnienia specjalne od „Accademia dei Rampanti”:
  1. Konrad Dryło lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) - „Słońce”
  2. Ines Iadadi lat 7 z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) - „W Szetejniach”

III kategoria do 10 lat
I-                   Ilona Burek lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli (Belgia) - „Traktat Poetycki”
II-                Emilia Białek lat 9 z Kółka Plastycznego „Poprostu Artyści” w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) -  „W Szetejniach”
III-             Rafał Milewski lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Sztokholmie (Szwecja) - „Traktat Poetycki”

Nagroda publiczności dla Jana Zardzewiały ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzyniu (Polska) za ilustrację do wiersza „Droga”.

Specjalnie na tą okazję, Jadwiga Jakubas, artysta malarz, wykonała obraz do wiersza „Przypowieść o ziarnku maku”, który w 11 grudnia bieżącego roku zostanie wystawiony na aukcję. Jak zaznaczyła autorka, chciała by obraz przedstawiał fragment twórczości Miłosza widziany oczami dziecka. Stąd zaobserwować można mocne kolory i specyfikę.

Oficjalne odkrycie obrazu przez artystkę Jadwigę Jakubas
Nagrody wraz z dyplomami oraz Albumem Prac stworzonym specjalnie na tą okazję przez Agnieszkę Szambelan zostaną wysłane pocztą w II połowie grudnia.

Konkurs przygotowała i poprowadziła:
Joanna Ewa Lampart

Konkursy zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnemu RP w Mediolanie.
„Zadanie częściowo realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz