poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Szkolenie dla nauczycieli polonijnych - Święcice (Polska)

Od lewej: Bernardeta Janiszewska,
Barbara Czyżewska, Anna Maciejko
Podczas, kiedy Wy odpoczywacie na wakacjach odkrywając nowe i ciekawe miejsca w Polsce, Europie i na świecie, personel dydaktyczny Polskiej Ludoteki Rodzinnej wziął udział w szkoleniu dla nauczycieli polonijnych, które odbyło się w dniach od 2 do 5 lipca w Święcicach pod Warszawą w Polsce. Szkolenie zostało zorganizowane przez zespół specjalistów z ORPEG i miało na celu zapoznanie nauczycieli szkół polskich za granicą i szkół polonijnych z  projektem „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania – zgodnych z polską podstawą programową kształcenia ogólnego – przeznaczonych dla uczniów – dzieci obywateli polskich za granicą”. Uczestniczący w szkoleniu zapoznali się z działaniem nowego e-podręcznika "Włącz Polskę" oraz uczyli się wykorzystania nowoczesnych form w programowaniu nauczania. Szkolenie składało się z komponentów teoretycznych i praktycznych. Uczestnicy zapoznali się z istotnymi różnicami w podstawie programowej dla polskich szkół i w podstawie programowej dla szkół nauczających w języku polskim za granicą. Praktyczny sprawdzian umiejętności obejmował stworzenie kart pracy na wybrany przez siebie temat z dostosowaniem do wieku i poziomu zaawansowania językowego uczniów. 
Wszystkim Rodzicom polecamy: Polska Szkoła i Otwarta Szkoła.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz